Mugai Ryu

Lerne Schwertkampf in Köln. Mugai Ryu ist die historische Kampfkunst der Samurai.

Schwertkampf Köln

Mugai Ryu und Gyokushin Shinto Ryu Kata

Ein Überblick über alle Formen

Im Mugai Ryu gibt es 20 offene Iaido Kata. Darauf folgen 8 Naiden/Okuden, geschlossene Kata, die nur hohen Dan Trägern gelehrt werden und 5 Geheimtechniken. Im Kumitachi gibt es 27 Kata. Das Gyokushin Shinto Ryu besitzt neben den drei Kihon (Basis) Kata 16 Iaido Kata und 16 Kenjutsu/Kumitachi Kata.

Iaido Kata

Mugai Ryu Iaido Kata

Goyo 五用 (Zagi):

 • Shin 真
 • Ren 連
 • Sa 左
 • Yuu 右
 • Sha 捨

Goka 五箇 (Zagi):

 • Suigetsu 水月
 • Inchuyo 陰中陽
 • Yochuin 陽中陰
 • Hibiki Gaeshi 響き返し
 • Hazumi 破図味

Goou 五応 (Tachiwaza):

 • Munazukushi 胸尽くし
 • Enyo 円要
 • Ryouguruma 両車
 • Nooukuri 野送り
 • Gyokkou 玉光

Hashirigakari 走り懸り:

 • Maegoshi 前腰
 • Musougaeshi 夢想返し
 • Mawarigakari 回り懸かり
 • Migonoteki 右の敵
 • Shiho 四方
tenshinkai

Mugai Ryu Iaihyoudo Kumitachi / Kenjutsu

Iai No Kata 居合の形:

 • Hokuto 北斗
 • Taihaku 太白
 • Inazuma 稲妻
 • Kasumi 霞
 • Ryuusei 流星
 • Kiritome 切留
 • Tsukitome 突留
 • Ukenagashi 受流し
 • Kiriage 切上
 • Kuraizume 位詰

Mugai Ryu Kenjutsu 無外流剣術:

 • Shioken 獅子王剣
 • Hanshato 翻車刀
 • Shinmyouken 神妙剣
 • Suigetsukannou 水月感応
 • Gyokkurenfudan 玉簾不断

Shinto Ryu Kenjutsu Shitsu 四通:

 • Ukenagashi 受流
 • Inchu 咽中
 • Myukedome 三受留
 • Tsukidashi 突出

Shinto Ryu Kenjutsu Hatsu 八通:

 • Aissun 相寸
 • Aissun Gyakku 相寸逆
 • Ju 鷲
 • Sarin 左輪
 • Chibarai 乳拂
 • Ukekaishi 受返
 • Nitoai 二刀合
 • Surikomi 擦込
tenshinkai

Gyokushin Shinto Iaido Kata

Kihon

 • Kihon Ichi
 • Kihon Ni
 • Kihon San

Tachiwaza

 • Kyouji
 • Engetsu
 • Hakuro
 • Senpei
 • Chuuzan
 • Tokunou
 • Mukyuu
 • Ushou

Zagi

 • Untou
 • Chitatsu
 • Utsuu
 • Rakuyou
 • Buchou
 • Sunin
 • Shuuhatsu
 • Chitsuri

Gyokushin Shinto Kenjutsu / Kumitachi Kata

Tachiwaza

 • Kyougou
 • Reisui
 • Kankei
 • Kenki
 • Katei
 • Buchou
 • Jouwa
 • Tenchi
 • Ryuushi
 • Soukyuu
 • Seishin

Zagi

 • Kouin
 • Chuushou
 • Shoumei
 • Meihau
 • Nichiken