Genko Nito Ryu Kata

Ein Überblick über alle Iaido- und Kenjutsu-Kata

Im Genko Nito Ryu gibt es insgesamt 10 Iaido-Kata und 45 Kumitachi-Formen.

Genko Nito Ryu Kenjutsu

Genko Nito Ryu Iaido Kata

 • Kouu
 • Shougyou
 • Gyousei
 • Wakou
 • Kenrei
 • Hatsune
 • Keiryu
 • Taihei
 • Shoumei
 • Sougen
kenjutsu

Genko Nito Ryu Kenjutsu

 • Ikazuchi
 • Kasumi
 • Samidare
 • Nobi
 • Unkan
 • Kohun
 • Seizan
 • Kenshou
 • Soukyu
 • Hishou
 • Tenma
 • Kokuh
 • Mugen
 • Ryushou
 • Kaiten
 • Kasei
 • Genei
 • Seirou
 • Huujin
 • Kenkon
 • Hourai
 • Jingai
 • Shuntou
 • Souken
 • Houjou
 • Sazanami
 • Tsukishiro
 • Misora
 • Miyakodori
 • Yamigarasu
tenshinkai

Genko Nito Ryu Kenjutsu Ura Kata

 • Kaen
 • Ryuusei
 • Gekkou
 • Kourin
 • Hakkou
 • Unsai
 • Sajin
 • Keketsu
 • Hayate
 • Koyasu
 • Asagiri
 • Noroshi
 • Kagerou
 • Renshi
 • Midaregumo