Mugai Ryu

Lerne Schwertkampf in Köln. Mugai Ryu ist die historische Kampfkunst der Samurai.

Schwertkampf Köln

Mugai Ryu und Gyokushin Shinto Ryu Kata

Ein Überblick über alle Formen

Im Mugai Ryu gibt es 20 offene Iaido Kata. Darauf folgen 8 Naiden/Okuden, geschlossene Iaido Kata, die nur hohen Dan Trägern gelehrt werden und 5 Geheimtechniken. Das Gyokushin Shinto Ryu besitzt neben den drei Kihon (Basis) Kata 16 Iaido Kata und 16 Kenjutsu/Kumitachi Kata.

Iaido Kata

Mugai Ryu Iaido Kata

Goyo 五用 (Zagi):

 • Shin 真
 • Ren 連
 • Sa 左
 • Yuu 右
 • Sha 捨

Goka 五箇 (Zagi):

 • Suigetsu 水月
 • Inchuyo 陰中陽
 • Yochuin 陽中陰
 • Hibiki Gaeshi 響き返し
 • Hazumi 破図味

Goou 五応 (Tachiwaza):

 • Munazukushi 胸尽くし
 • Enyo 円要
 • Ryouguruma 両車
 • Nooukuri 野送り
 • Gyokkou 玉光

Hashirigakari 走り懸り:

 • Maegoshi 前腰
 • Musougaeshi 夢想返し
 • Mawarigakari 回り懸かり
 • Migonoteki 右の敵
 • Shiho 四方

Gyokushin Shinto Iaido Kata

Kihon

 • Kihon Ichi
 • Kihon Ni
 • Kihon San

Tachiwaza

 • Kyouji
 • Engetsu
 • Hakuro
 • Senpei
 • Chuuzan
 • Tokunou
 • Mukyuu
 • Ushou

Zagi

 • Untou
 • Chitatsu
 • Utsuu
 • Rakuyou
 • Buchou
 • Sunin
 • Shuuhatsu
 • Chitsuri

Gyokushin Shinto Kenjutsu / Kumitachi Kata

Tachiwaza

 • Kyougou
 • Reisui
 • Kankei
 • Kenki
 • Katei
 • Buchou
 • Jouwa
 • Tenchi
 • Ryuushi
 • Soukyuu
 • Seishin

Zagi

 • Kouin
 • Chuushou
 • Shoumei
 • Meihau
 • Nichiken